"Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2016 rok 2 mld zł, 2017 rok 1,4 mld zł, 2018 rok 0,5 mld zł, w latach następnych 0,2 mld zł" - czytamy w raporcie kwartalnym. 

Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r. W 2015 r. miała 2 548,58 mln zł skonsolidowanych przychodów. 

(ISBnews)