Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem sięgnął 8,35 mln zł w I kw. 2016 wobec 3,65 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 41,38 mln zł wobec 50,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 778,56 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 771,1 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2016 r. wyniosła 11,05 mln zł wobec 9,15 mln zł straty rok wcześniej.

Wolumen produkcji w I kwartale 2016 roku wyniósł 169 tys. ton i był o 2,7% niższy niż rok wcześniej. 

Przychody ze sprzedaży papieru były w I kwartale br. o 1,9% wyższe w ujęciu rok do roku i o 12,4% wyższe niż w IV kwartale minionego roku. Zwiększył się również przychód w przeliczeniu na tonę produktu - odpowiednio o 2,2% i 6,7%.

"Wyniki finansowe osiągnięte w I kwartale 2016 roku w segmencie papieru oceniam jako bardzo satysfakcjonujące. Zaprzestanie produkcji w zakładzie w Mochenwangen miało silny pozytywny efekt finansowy. Po stronie przychodów dobre rezultaty przynosi realizacja Programu poprawy rentowności 2015/2016. Ponadto skorzystaliśmy ze wzrostu cen papieru, zwłaszcza na wysokiej jakości produkty, które Arctic Paper ma w swojej ofercie. Podjęte działania pozwoliły na utrzymanie stabilności finansowej Grupy, co jest jednym z naszych priorytetów" – skomentował członek zarządu Wolfgang Lübbert, cytowany w komunikacie.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)