"Nasz backlog osiągnął wartość 376,8 mln zł, co oznacza wzrost portfela zleceń o blisko 50% r/r. Do końca roku planowane są kontrakty o wartości ok. 274 mln zł więc jest to solidna baza do realizacji naszych zadań strategicznych" - powiedział Matyka podczas konferencji prasowej.

Zarząd podał, że w fazie negocjacji znajdują się kontrakty o łącznej wartości 378,1 mln zł. "W tym backlogu tzw. negocjowanym nie ujmujemy generalnego wykonawstwa, bo są to kontrakty wynikające z przetargów publicznych, które są niemal cały czas ogłaszane" - dodał wiceprezes Robert Ruszkowski.

Wśród podpisanych już kontraktów 43% dotyczy segmentu infrastruktury krajowej, 25% segmentu marine&offshore, 14% budownictwa, a 12% infrastruktury zagranicznej. Na kontrakty negocjowane przypada w 44% segment marine&offshore, w 44% segmentu infrastruktura zagraniczna, a 10% budownictwa.

"W najbliższym czasie wejdziemy na plac budowy we Francji, gdzie będziemy montowali konstrukcje pod piece zakładu recyklingu tytanu w tym kraju. Jest to nasza pierwsza inwestycja we Francji" - dodał wiceprezes.

Nakłady inwestycyjne na ten rok wynoszą 18,07 mln zł. Z tej kwoty w I kw. Grupa Vistal zrealizowała inwestycje o wartości 4,5 mln zł. W ubiegłym roku nakłady inwestycyjne wyniosły 23,52 mln zł.

"Rozwijamy działalność w formule generalnego wykonawcy, co pokazują zamówienia o wartości 164 mln zł. Nasza skuteczność w tym segmencie jest duża i składamy wiele wniosków na przetargi m.in. finansowanych ze środków unijnych" - dodał prezes Matyka.

Prezes zwrócił także uwagę, że w I kw. znacząco wzrósł, bo aż do 68%, udział eksportu w przychodach całej grupy. Głównym rynkiem zagranicznym w tym okresie była Norwegia (39%), Szwecja (12,9%) i Cypr (6%).

Jego zdaniem, ustawa stoczniowa, której termin wejścia w życie projektodawcy planują na 1 stycznia 2017 r. jest skierowana przede wszystkim do firm budujących statki od podstaw. "My generalnie nie budujemy całych jednostek. Jeśli jednak znaleźlibyśmy się w jakimś konsorcjum budujące statek, to już wtedy z ustawy mogliśmy skorzystać" - powiedział ISBnews Motyka.

Według niego, w obecnej ustawie znajduje się wiele ciekawych zapisów, ale na jej ostateczny kształt i wpływu na branżę należy jeszcze poczekać.

Projekt zakłada m.in. szersze niż obecnie stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% w odniesieniu do produkcji stoczniowej i możliwość wyboru między standardową formułą podatku CIT, a zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1%.

Prezes zwrócił także uwagę, że jego grupa nie ma problemu z zatrudnieniem odpowiednich fachowców. "Ten okres, kiedy większość specjalistów wyjeżdżała za granicę mija. Widzimy natomiast ze strony naszych zleceniodawców, że coraz częściej zwracają oni uwagę na koszty produkcji w swoim kraju i zaczynają oni częściej zlecać produkcję do innego kraju. Tam z kolei spada zapotrzebowanie na fachowców" - powiedział ISBnews prezes.

Zgodnie z rekomendacją zarządu i decyzją walnego zgromadzenia, spółka wypłaci dywidendę w kwocie 0,4 zł na akcję. Prezes Motyka potwierdził, że polityka dywidendowa będzie utrzymana w kolejnych latach.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach offshore, infrastrukturalnym, marine, infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.

Marek Knitter

(ISBnews)