Strata operacyjna wyniosła 0,98 mln zł wobec 4,57 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,7 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 5,06 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 0,64 mln zł wobec 2,29 mln zł straty rok wcześniej.

W październiku 2015 r. spółka CAM Media zmieniła nazwę na Larq. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. Filarami biznesu grupy są Nextbike Polska - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych, Synergic - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej oraz Brand24 - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie.

(ISBnews)