Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

PKN Orlen

Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił projekt uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia PKN Orlen zakładający wypłatę z zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz części kapitału zapasowego kwoty ok. 1,497 mld zł, czyli 3,5 zł na akcję, wynika z komunikatu spółki. >>>>

Alior Bank

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku sporządzony w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 220 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW akcji oferowanych, nie więcej niż 220 mln praw do akcji oferowanych oraz 72,707 mln jednostkowych praw poboru akcji oferowanych, podała instytucja.>>>>

Zapisy na 56 550 249 nowych akcji Alior Banku w ramach wykonania prawa poboru odbędą się od 25 maja do 1 czerwca, podała instytucja. Ich cena emisyjna została ustalona na 38,90 zł. Celem emisji jest przede wszystkim sfinansowanie zakupu wydzielonej części Banku BPH.>>>>

Unima 2000

Akcjonariusze Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne zdecydują o przeznaczeniu części zysku w wysokości 547,1 tys. zł, to jest po 20 groszy na jedną akcję, na wypłatę dywidendy, a także o upoważnieniu zarządu do skupu do 300 tys. akcji po max. cenie 4 zł za akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 14 czerwca.>>>>

Marvipol

Prosta Tower - spółka zależna Marivpolu - podpisała z oferentem list intencyjny, którego przedmiotem jest określenie ogólnych warunków transakcji dotyczącej sprzedaży prawa własności budynku biurowego "Prosta Tower" zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. Prostej 32, podał Marvipol. "Oferent jest przedsiębiorstwem o zasięgu międzynarodowym, jednak z uwagi na ochronę własnych interesów i dobro negocjacji nie wyraził zgody na upublicznienie na obecnym etapie swoich danych. Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego spółka celowa zobowiązała się do udzielenia oferentowi wyłączności na prowadzenie negocjacji, do czasu zamknięcia transakcji bądź do rezygnacji którejkolwiek ze stron z negocjacji" - czytamy w komunikacie.

Archicom

Archicom sprzedał tysięczny lokal na osiedlu społecznym Olimpia Port. Aktualnie na osiedlu jest dostępnych 348 mieszkań, a w planach jest uruchomienie sprzedaży kolejnych. Docelowo do 2020 r. Olimpia Port będzie liczyła 2 500 mieszkań, podała spółka. "Cieszy nas fakt, że Olimpia Port jest wciąż najchętniej wybieraną inwestycją we Wrocławiu. Dla nas to dowód na to, że wrocławianie doceniają rozwijaną przez nas koncepcję osiedli społecznych, która poza dobrymi układami mieszkań, kładzie nacisk na przyjazne przestrzenie do życia, sprzyjające odpoczynkowi, rekreacji oraz nawiązywaniu sąsiedzkich relacji. Zgodnie z tą filozofią stworzyliśmy Olimpię Port i to decyduje o jej sukcesie, potwierdzeniem czego jest już ponad 1000 sprzedanych lokali" - powiedziała prezes Dorota Jarodzka-Śródka, cytowana w komunikacie.

PGNiG

PGNiG Upstream International (PUI) – spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) otrzymała udziały w jednej z koncesji poszukiwawczej, zlokalizowanej w Norwegii na szelfie Morza Barentsa, poinformował prezes Piotr Woźniak.>>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) w przyszłym tygodniu ogłosi, kto wygrał przetarg na spotowe dostawy LNG do Świnoujścia w czerwcu, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak.>>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce do końca roku przygotować do otwarcia biuro tradingowe w jednym ze światowych ośrodków handlu gazem, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak.>>>>

Ronson Europe

Pierwszy dzień notowania obligacji serii N spółki Ronson Europe na rynku Catalyst został wyznaczony na 20 maja 2016 r., poinformowała giełda.>>>>

Unibep

Unibep podpisał umowę na realizację w technologii modułowej budynków w ramach inwestycji pod nazwą "Drivhusveien" w miejscowości Trondheim w Norwegii, podała spółka. Wartość umowy wynosi 62,5 mln NOK netto, tj. równowartość ok. 29,6 mln zł.>>>>

Pekao

Moody's Investors Service obniżył perspektywę ratingu depozytów w walutach obcych Banku Pekao do negatywnej ze stabilnej oraz utrzymał perspektywę ratingu dla depozytów w walucie krajowej, podała agencja.>>>>

i2 Development

Akcje spółki i2 Development zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 10% wobec ceny odniesienia i wyniósł 22 zł.>>>>

i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P2 sp. k. dokonała wcześniejszego wykupu wszystkich (tj. 10 000 sztuk ) obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podało i2 Development S.A.>>>>

Pfleiderer Grajewo

Spółka zależna od Pfleiderer Grajewo prowadzi negocjacje w sprawie nabycia od spółki zależnej od Nolte działalności produkcyjnej płyt wiórowych w Germersheim w Niemczech, podało Grajewo.>>>>

Redan

Rada nadzorcza Redanu powołała jednoosobowy zarząd nowej kadencji na lata 2016-2020 w osobie Bogusza Kruszyńskiego - prezesa zarządu (dotychczasowego wiceprezesa zarządu), podała spółka.>>>>

Idea Bank

Emest Investments otrzymał zgodę Urzędu Antymonopolowy na Ukrainie na przejęcie GetBack od Idea Banku, wynika z komunikatu banku.>>>>

ES-System

Akcjonariusze ES-System zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 10,715 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka.>>>>

i2 Development

i2 Development pozyskała z giełdy około 34 mln zł i zamierza przeznaczyć te środki w pierwszej kolejności na dofinansowanie największego projektu pod nazwą Bulwary Staromiejskie, a także 4 kolejnych, które zlokalizowane są we Wrocławiu, poinformował ISBnews wiceprezes Marcin Misztal.>>>>

Energa, JSW

Grupa Energa dementuje, jakoby była zaangażowana lub planowała zaangażowanie w zakup aktywów lub akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), podała grupa.>>>>

Selvita

Ardigen - spółka zależna Selvity - podjęła współpracę z EpiBiome, amerykańską firmą specjalizującą się w precyzyjnej inżynierii mikrobiomu, rozwijającą terapie medyczne, będące alternatywą dla leczenia antybiotykami, poinformowała spółka. Umowa dotyczy dostarczenia zaawansowanych rozwiązania bioinformatyczne oraz usług z zakresu rozwoju oprogramowania, podano także.>>>>

WDX

Zarząd WDX zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 2,77 mln zł, tj. 0,30 zł na jedną akcję z zysku netto za rok 2015, podała spółka. >>>>

Kruk

Zarząd Kruka podjął uchwałę w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AB2, podała spółka. Zgodnie z uchwałą, Kruk przydzielił 1 350 000 obligacji o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł każda oraz o łącznej wartości emisyjnej 135 mln zł. Redukcja zapisów wyniosła 42%.>>>>

Trakcji PRKII

Akcjonariusze Trakcji PRKII zdecydują 16 czerwca o przeznaczeniu 17,48 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,34 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.>>>>

Bank Handlowy

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 611,49 mln zł z zysku za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 4,68 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 21 czerwca.>>>>

Impexmetal

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2015 rok w wysokości 47,64 mln zł na zasilenie kapitału zapasowego. Jednocześnie mają upoważnić zarząd do skupu akcji, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na dzień 15 czerwca.>>>>