Projekt zmian przygotowało ministerstwo infrastruktury i budownictwa.

Jak poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w konsekwencji wprowadzonych zmian, docelowa długość sieci autostrad i dróg ekspresowych ma wynieść ok. 2000 km autostrad i ok. 5650 km dróg ekspresowych.

Zmiany w rozporządzeniu zakładają uzupełnienie sieci dróg szybkiego ruchu odcinkiem drogi S16 między Ełkiem a Białymstokiem, który będzie częścią międzynarodowego szklaku drogowego Via Carpatia i zwiększy dostępność województwa warmińsko-mazurskiego od strony wschodniej i południowej, a także ułatwi transport międzynarodowy w kierunku Białorusi.

Kolejnym powodem zmian rozporządzenia - jak wskazał CIR - było dostosowanie autostrad i dróg ekspresowych do wymogów rozporządzenia UE dotyczącego rozwoju transeuropejskiej sieci drogowej, co oznacza wpisanie do wykazu nowej drogi ekspresowej S52 na odcinku: granica państwa - Cieszyn - Bielsko-Biała – S7 (Głogoczów).

Wymagać to będzie wprowadzenia zmian porządkowych w oznakowaniu dróg ekspresowych w celu poprawienia ich czytelności.

>>> Czytaj też: Koniec viaTOLL? Rząd rozważa wprowadzenie innego systemu poboru opłat

Zmiana rozporządzenia służyć ma także poprawieniu warunków komunikacyjnych w rejonie Krakowa przez włączenie do sieci dróg ekspresowych drogi S52 na odcinku: droga A4 – droga S7. Rozwiązanie to ma zmniejszyć obciążenie Krakowa ruchem tranzytowym, zwłaszcza realizowanym przez samochody ciężarowe, w tym pojazdy przewożące niebezpieczne ładunki, i - jak zaznaczył CIR - poprawić bezpieczeństwo transportowe w mieście i okolicy oraz pozytywnie wpłynąć, na jakość powietrza w Krakowie.

Rozporządzenie wchodzi w życie po 60 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.