Akcjonariusze Uniwheels zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 20,5 mln euro, co da wypłatę w wysokości 1,65 euro na akcję, podała spółka. Spółka podała również, że kończy inwestycję w Stalowej Woli i zastanowia się nad kolejną inwestycją.


"Zgodnie z niemieckim prawem dotyczącym spółek akcyjnych oraz rynkową praktyką, dniem przyznania prawa do dywidendy jest dzień walnego zgromadzenia, a wypłata następuje w kolejnym dniu roboczym - w związku z tym dniem nabycia praw do dywidendy był 19 maja, a wypłatę przewidziano na 20 maja" - czytamy w komunikacie.

Walne zdecydowało o wypłacie 20,5 mln euro zysku w formie dywidendy, co oznacza wypłatę 50% z 40,7 mln euro skonsolidowanego zysku netto za 2015 rok. Taka wysokość dywidendy jest wyraźnie wyższa od średniej w europejskiej branży motoryzacyjnej, podano także.

Uniwheels obecnie kończy inwestycję w Stalowej Woli, realizowaną zgodnie z przyjętym harmonogramem. "Wszystkie prace budowlane zostały już zakończone i odebrane. Nowe maszyny odlewnicze i piece działają bez przeszkód i już produkują. Cały proces mechaniczny, w tym wyważanie i testy szczelności, jest w pełni zautomatyzowany. Prace na zewnątrz hali produkcyjnej również postępują szybko. Obecnie prowadzony jest także proces rekrutacji pracowników oraz szkolenia" - powiedział prezes dr Thomas Buchholz, cytowany w komunikacie.

"W związku z ciągłym wysokim popytem ze strony klientów, Uniwheels obecnie rozpatruje opcje dotyczące dalszego rozwoju po oddaniu inwestycji w Stalowej Woli. M.in. rozpatrywane są odpowiednie lokalizacje kolejnego zakładu produkcyjnego na rosnących rynkach, dogodne dla istotnych klientów z branży motoryzacyjnej. Decyzja o lokalizacji nowego zakładu, o mocach produkcyjnych do 2 mln felg, zostanie podjęta przez zarząd i radę nadzorczą w ciągu 12 miesięcy" - dodał Buchholz.

Uniwheels AG jest jednym z największych europejskich dostawców felg dla producentów samochodów (OEM - Original Equipment Manufacturer) oraz wiodącym producentem felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r. W 2015 r. miała 436,48 mln euro skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)