Tylko 41% polskich firm ma opracowany strategiczny plan biznesowy i inwestycyjny transformacji cyfrowej, wynika z badania przeprowadzonego przed Deloitte Digital.Tylko 36% posiada jasno określony plan operacyjny, a do wdrażania i monitorowania jego etapów gotowych jest zaledwie 29% organizacji, podano również.

"Respondenci naszego badania słusznie zauważyli, że technologie cyfrowe wpływają na poprawę efektywności organizacji. Na ten aspekt w swoich odpowiedziach zwróciło uwagę 58% ankietowanych. Z drugiej strony w dalszym ciągu wiele firm nie docenia znaczenia postępującej cyfryzacji w kontekście budowania i utrzymania relacji z klientami. Wagę tego czynnika podkreśliła tylko niespełna jedna czwarta badanych" - powiedział dyrektor w Deloitte Digital Daniel Martyniuk, cytowany w komunikacie.

Badanie Deloitte Digital pokazało, że 51% firm w Polsce posiada wizję transformacji cyfrowej, a około jedna czwarta ma już nawet opracowaną strategię jej przeprowadzenia (28%). Świadomość potrzeby posiadania wizji i strategii jest dużo bardziej widoczna u członków zarządów i kadry zarządzającej (60%) niż u pracowników niższego szczebla, podano również.

"Polskie firmy rozumieją konieczność przeprowadzenia u siebie transformacji cyfrowej, ale tylko 41% z nich ma już przygotowany plan biznesowy i inwestycyjny w tym zakresie. Jeszcze mniej, bo nieco ponad jedna trzecia posiada określony plan operacyjny, a gotowych do wdrażania i monitorowania jego etapów jest zaledwie 29% organizacji. To pokazuje, że biznes w Polsce myśli o transformacji raczej w kontekście przyszłości, aniżeli teraźniejszości" - powiedział Martyniuk.

Zdaniem ekspertów Deloitte Digital, polskie firmy muszą zrozumieć, że transformacja cyfrowa przestała być sposobem na utrzymanie przewagi konkurencyjnej, a stała się czynnikiem decydującym czy dane przedsiębiorstwo utrzyma się na rynku czy nie. Cyfryzacja to nie tylko postęp technologiczny, ale katalizator zmian biznesowych, społecznych, w centrum których znajduje się zaspokojenie szybko zmieniających się potrzeb klienta, podsumowano w komunikacie.

W badaniu Deloitte Digital wzięło udział ponad 150-ciu przedstawicieli polskich firm. Były to przedsiębiorstwa reprezentujące szeroką gamę branż, różną wielkość oraz okres funkcjonowania na rynku.

>>> Polecamy: Najbardziej rozwinięte gospodarki cyfrowe w UE. Gdzie plasuje się Polska?