Prezydent ogłosił swoją decyzję w orędziu telewizyjnym do narodu. Nie sprecyzował nazwisk polityków, których ułaskawienia zostały cofnięte.

Wśród ułaskawionych był premier Nikoła Gruewski z rządzącej konserwatywnej WMRO-DPMNE, którego w lutym 2015 roku opozycja oskarżyła o korupcję, zakładanie podsłuchów na wielką skalę (podsłuchiwano ponad 20 tys. osób, w tym sędziów, dyplomatów, policjantów i dziennikarzy) i sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2014 roku.

W ramach porozumienia wynegocjowanego za pośrednictwem Unii Europejskiej macedońscy politycy zgodzili się powołać specjalnego prokuratora do zbadania tej afery i przeprowadzić przedterminowe wybory. Kryzys pogłębił się jednak w kwietniu, kiedy Iwanow ułaskawił 56 osób zamieszanych w aferę podsłuchową.

Decyzja prezydenta wywołała falę protestów. Do cofnięcia ułaskawień wzywały Iwanowa USA, a także NATO i Unia Europejska, o członkostwo w których ubiega się Macedonia.

Przedterminowe wybory, które miały się odbyć 5 czerwca, zostały odwołane, gdy większość głównych partii politycznych zagroziła bojkotem w związku ze skandalem podsłuchowym.

W przyszłym tygodniu macedoński parlament ma się zająć procedurą usunięcia prezydenta z urzędu. Pod wnioskiem w tej sprawie podpisało się 50 deputowanych. (PAP)