Kwotę 2,04 mln zł zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

"Zarząd zaproponował wypłatę dywidendy w dwóch transzach:

1. Pierwsza transza w dniu 18 sierpnia 2016 r. w kwocie 6 037 500,00 zł. Wysokość dywidendy na 1 akcję w pierwszej transzy wynosi 0,10 zł.

2. Druga transza w dniu 14 grudnia 2016 r. w kwocie 3 622 500,00 zł. Wysokość dywidendy na 1 akcję w drugiej transzy wynosi 0,06 zł" – czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy zaproponowano na 5 sierpnia 2016 r.

Rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu, podano także.

W czerwcu 2015 r. akcjonariusze Wieltona zdecydowali o przeznaczeniu 14,49 mln zł na dywidendę za 2014 r., co dało wypłatę w wysokości łącznie 0,24 zł na akcję w dwóch transzach

Wielton odnotował 33,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 24,48 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 11,7 mln zł wobec 30,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2015 r. miała 630,32 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)