"Zarząd spółki ustalił w dniu 3 czerwca 2016 roku cenę emisyjną akcji serii H na kwotę 15 zł za jedną akcję serii H. Jednocześnie w dniu 3 czerwca 2016 roku, rada nadzorcza emitenta zatwierdziła w formie uchwały w/w cenę emisyjną akcji serii H" - czytamy w komunikacie.

W trakcie procesu budowania księgi pobytu, liczba akcji objętych deklaracjami wynosiła 861 000, jednak zarząd postanowił o zaoferowaniu do objęcia łącznie 505 734 akcji serii H wybranym podmiotom, podano także.

Pod koniec maja akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji 561 465 akcji serii H bez prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2015 r.

(ISBnews)