Do obrotu zostało dopuszczonych 20 000 obligacji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 100 zł każda, podano w uchwale.

Klon prowadzi działalność w dwóch zakładach, produkując w trzech działach: tarcicę mokrą i suchą, elementy meblowe oraz płytę klejoną. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)