Akcjonariusze Wieltonu zdecydowali o przeznaczeniu 9,66 mln zł z zysku netto za 2015 r., wynoszącego 11,7 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,16 zł na akcję, podała spółka. Dywidenda płatna będzie w dwóch transzach.

Kwota 2,04 mln zł została przeznaczona na kapitał zapasowy.

"Dzień dywidendy został ustalony na 5 sierpnia 2016 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach:

1) pierwsza transza w dniu 18 sierpnia 2016 roku w kwocie 6 037 500,00 zł. Wysokość dywidendy na 1 akcję w pierwszej transzy wynosi 0,10 zł.

2) druga transza w dniu 14 grudnia 2016 roku w kwocie 3 622 500,00 zł. Wysokość dywidendy na 1 akcję w drugiej transzy wynosi 0,06 zł" - czytamy w komunikacie.

Dywidendą objętych jest 60 375 000 akcji spółki, podano także.

Wielton odnotował 33,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 24,48 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 11,7 mln zł wobec 30,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2015 r. miała 630,32 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)