PKO Bank Hipoteczny rozpoczyna II emisję listów zastawnych o wartości 500 mln złWarszawa, 07.06.2016 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny przeprowadzi w czerwcu br. drugą benchmarkową emisję listów zastawnych, w ramach której planuje wyemitować papiery dłużne o wartości 500 mln zł, podała instytucja.

Harmonogram drugiej emisji przewiduje publikację dziś ostatecznych warunków w celu budowy księgi popytu, budowanie księgi popytu - 14 czerwca, publikację ostatecznych warunków w celu zapisów oraz przyjmowanie zapisów i publikację wyników subskrypcji - 15 czerwca. Dzień emisji to 17 czerwca, a przewidywany pierwszy dzień notowania - 29 czerwca, podano w komunikacie.

27 kwietnia 2016 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą benchmarkową emisję hipotecznych listów zastawnych skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. Wartość emisji wyniosła 500 mln zł. Oprocentowanie listów zastawnych ustalone zostało na poziomie 0,65% ponad WIBOR 3M. Okres od dnia emisji do wykupu listów zastawnych ustalony został na 5 lat plus 1 dzień, przypomniano w materiale.

W ramach procesu budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na łączną kwotę 1,24 mld zł złożyło 37 inwestorów, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Są one tym samym jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie.

Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego potwierdzony został przez agencję Moody's, która w grudniu 2015 roku nadała Programowi Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego rating na poziomie Aa3. Jest to najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Jego ograniczenie stanowi Country Ceiling Polski na poziomie Aa3.

(ISBnews)