"Dzisiaj przyjmowane są zapisy. Przewidywany dzień emisji to 17 czerwca 2016 r." - podał bank.

27 kwietnia br. PKO Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą benchmarkową emisję hipotecznych listów zastawnych skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. Wartość emisji wyniosła 500 mln zł. Oprocentowanie listów zastawnych ustalone zostało na poziomie 0,65% ponad WIBOR 3M. Okres od dnia emisji do wykupu listów zastawnych ustalony został na 5 lat plus 1 dzień.

W ramach procesu budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na łączną kwotę 1,24 mld zł złożyło 37 inwestorów, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Są one tym samym jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie.

Agencja Moody's w grudniu 2015 roku nadała Programowi Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego rating na poziomie Aa3. Jest to najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe.

(ISBnews)