Agencja ratingowa Standard & Poors Ratings Services (S&P) szacuje, że bez fiskalnych lub strukturalnych reform dług netto Polski może wzrosnąć prawie trzykrotnie do 140% PKB do roku 2050, w związku z rosnącymi kosztami starzenia się społeczeństwa, wynika z raportu agencji.

„Prognozowany jest spadek populacji Polski o prawie 10% w latach 2015 - 2050, ale jednocześnie w tym czasie populacja osób starszych wzrośnie o 15 pkt proc. do 30% ogółu. Zgodnie z naszymi prognozami rządowe wydatki związane ze starzeniem się społeczeństwa wzrośnie do 17% PKB (z 16% w 2015 r.) do roku 2050 w scenariuszu bez zmian dotychczasowej polityki" – czytamy w raporcie.

Jednak obecny rząd zamierza odwrócić efekty ostatnich reform emerytalnych, co może jeszcze bardziej zwiększyć krajowe koszty dynamiki starzenia się populacji, zaznaczono w informacji.

"Taka dynamika sugeruje stopniowe pogarszanie się sytuacji budżetowej w Polsce w dłuższej perspektywie. Bez odpowiedniego zarządzania ciężar wydatków rządowych - w tym zabezpieczenia społecznego - może znacznie wzrosnąć na fali starzenia się społeczeństwa. Nasze analizy wskazują, że bez fiskalnych lub strukturalnych reform dług netto może wzrosnąć prawie trzykrotnie do 140% PKB do roku 2050" - podano również.

>>> Czytaj też: Wolne Miasto Londyn. Zjednoczonemu Królestwu grozi paraliż?