ikona lupy />
Media

"Nie było i nie ma w planach nacjonalizacji otwartych funduszy emerytalnych, mamy jednak bardzo dobry plan w jaki sposób zbudować polski kapitał" - mówił Morawiecki.

"Plan jest taki, że pieniądze z OFE chcemy przekazać Polakom. […] W związku z pewnymi intencjami, które zostały zarysowane w sobotę podczas kongresu PiS, dodaliśmy pewien zarys, w jaki sposób to przekształcenie otwartych funduszy emerytalnych mogłoby wyglądać, aczkolwiek trzeba tu powiedzieć uczciwie, że nad szczegółami tego dopiero zaczniemy pracować, jednak co do intencji upewnialiśmy się. Jeśli chodzi o przekazanie uczestnikom OFE tych środków do trzeciego filara i na Fundusz Rezerwy Demograficznej - to jest generalnie kierunek, który został zarysowany" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

W sobotę podczas kongresu Prawa i Sprawiedliwości (PiS) szef tej partii Jarosław Kaczyński mówił o propozycji, "która odnosi się do tego, co zrobić z tymi pieniędzmi, które zostały w OFE, które dzisiaj w gruncie rzeczy tracą na wartości, a które mogą być podstawą nowych ważnych przedsięwzięć, które będą budowały siłę naszej polityki gospodarczej, ale będą też wspierały milion polskich gospodarstw domowych".

Reklama
ikona lupy />
Media
ikona lupy />
Media

>>> Czytaj też: Szydło: Obniżanie wieku emerytalnego to sprawiedliwość emerytalna

"Wstępne propozycje zakładają wykorzystanie środków zgromadzonych w OFE do wsparcia polskiej gospodarki i budowy oszczędności emerytalnych polskich gospodarstw domowych. Koncepcja, która będzie obecnie wypracowywana, będzie najprawdopodobniej polegać na przekazaniu środków OFE na indywidualne konta emerytalne ich uczestników oraz 'nowe ważne przedsięwzięcia, które będą budowały siłę naszej polityki gospodarczej'. Intencja polityczna jest jednoznaczna, a dalsze prace będą prowadzone w ramach konsultacji międzyresortowych i społecznych" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Rozwoju.

75 proc. aktywów OFE na IKE

Rządowy Program Budowy Kapitału zakłada wstępnie przekazanie w trybie ustawy 25% aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE) do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) oraz pozostałych 75% - z dniem 1 stycznia 2018 r. - na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) wszystkich 16,5 mln uczestników OFE, podało Ministerstwo Rozwoju. OFE mają zostać przekształcone w fundusze inwestycyjne polskich akcji, działające w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych.

"Wstępne założenia:

• Zmiany mogą zakładać przekazanie w trybie ustawy 25% aktywów OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej celem realnego wzmocnienia bufora finansowego systemu emerytalnego

• Środki te będą w przyszłości także służyły zabezpieczeniu współfinansowania emerytur obecnych uczestników OFE

• Analizowany wariant zakłada zarządzanie środkami wykonywane byłoby przez Polski Funudsz Rozwoju w ramach zdywersyfikowanej polityki inwestycyjnej z korzyścią dla polskiej gospodarki

• Część środków może być wykorzystana na finansowanie kosztów zachęt fiskalnych dla budowy III filaru - Pracownicze i Indywidualne Plany Kapitałowe" - czytamy w prezentacji.

W dalszej części wstępnych założeń przewidziana jest "intencja przekazania z dniem 1 stycznia 2018 roku w trybie ustawy 75% aktywów OFE na Indywidualne Konta Emerytalne wszystkich 16,5 mln uczestników OFE – średnio około 6,3 tys. zł na osobę".

Kolejne punktu plany są następujące:

"• Przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne polskich akcji działające w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych

• Przekształcenie Powszechnych Towarzystw Emerytalnych w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

• Rodzaj nowej umowy społecznej – IKE następcą OFE

• Konieczność modyfikacji IKE, np. poprzez obowiązek wykupu za co najmniej 75% środków w IKE emerytury okresowej lub dożywotniej z możliwością 25% wypłata jednorazowa (analogicznie do IPK)" - czytamy dalej.

W prezentacji resort napisał, że "obecnie model OFE nie ma uzasadnienia" i stwierdził, że "system OFE wymaga gruntownej przebudowy z korzyścią dla gospodarki i polskich gospodarstw domowych". Zwrócił uwagę, że na blisko 16,5 mln uczestników OFE w 2014 roku 2,5 mln wybrało dalsze gromadzenia środków w OFE (pozostali zdecydowali, że cała ich składka emerytalna ma obecnie trafiać do ZUS). "Udział emerytury z II filaru będzie w przyszłości znikomy" - podsumował resort.

ikona lupy />
Media

Około 35 mld zł płynnych aktywów OFE innych niż polskie akcje trafi do FRD

Do Funduszu Rezerwy Demograficznej trafią jedynie płynne aktywa OFE nie będące akcjami polskich spółek - wynika z prezentacji resortu rozwoju. Wartość obligacji, akcji spółek zagranicznych oraz gotówki, która ma zostać przeniesiona z funduszy do FRD ma wynieść 35 mld zł.

W prezentacji podano, że obecnie 75 proc. aktywów OFE stanowią akcje polskie (ok. 103 mld zł), a 25 proc. łącznie obligacje, akcje zagraniczne i gotówka (razem ok. 35 mld zł).

"Zmiany mogą zakładać przekazanie w trybie ustawy 25 proc. aktywów OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej celem realnego wzmocnienia bufora finansowego systemu emerytalnego" - podano w prezentacji.

"Środki te będą w przyszłości także służyły zabezpieczeniu współfinansowania emerytur obecnych uczestników OFE" - dodano.

W prezentacji podano, że analizowany przez MR wariant zakłada zarządzanie środkami wykonywane przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach "zdywersyfikowanej polityki inwestycyjnej z korzyścią dla polskiej gospodarki".

103 mld zł w postaci akcji polskich spółek miałoby - według prezentacji - zostać przekazane z obecnego drugiego filara systemu emerytalnego do filara trzeciego na Otwarte Fundusze Inwestycyjne Polskich Akcji w ramach IKE.

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju wyjaśnił w rozmowie z dziennikarzami, że 103 mld zł z OFE przekazane zostanie na indywidualne konta emerytalne proporcjonalnie do zgromadzonych do tej pory na rachunkach środków. Planem rządu jest, aby przekazanie tych środków nastąpiło 1 stycznia 2018 roku.

IKE ma być następcą OFE. Pomysły rządu zakładają przekształcenie Powszechnych Towarzystw Emerytalnych w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

"Gdyby taka koncepcja (przedstawiona w poniedziałek – PAP) została zrealizowana to zamykałoby to ryzyko podaży akcji spółek notowanych na GPW, ponieważ środki te byłyby nadal zarządzane przez prywatne fundusze w ramach trzeciego filara" - powiedział Borys.

"To uczestnicy funduszu będą decydować o wyborze polityki inwestycyjnej. Powinny być wprowadzone ograniczenia w czasie by zapewnić, żeby nie było podaży akcji na GPW" - dodał. (

120 mld zł napływu nowych środków na polski rynek kapitałowy

Program budowy kapitału zakłada ponad 120 mld zł napływu nowych środków na polski rynek kapitałowy po 10 latach jego funkcjonowania przy składce 4 proc. - podano w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju.

Jak poinformowano, zakładane jest "ponad 120 mld zł (blisko 5 proc. PKB) napływu nowych środków na polski rynek kapitałowy po 10 latach funkcjonowania Programu przy składce 4 proc. oraz 208 mld zł (około 8 proc. PKB) przy średniej składce 7 proc.".

Liczba uczestników III filaru systemu emerytalnego miałaby wzrosnąć o 5,5 mln przy zakładanej partycypacji na poziomie 75 proc. pracowników, co przekłada się na udział w III filarze 53 proc. wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

Resort szacuje, że pojawi się ponad 12 mld zł rocznie nowych oszczędności w III filarze przy średniej składce 4 proc. oraz 22 mld zł przy średniej składce 7 proc.

Spodziewany jest wzrost aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych, gdzie szacowana wysokość zgromadzonych oszczędności uczestnika Programu wynosi 233 tys. zł po okresie 40 lat oszczędzania przy składce 4 proc. oraz 408 tys. zł przy składce 7 proc. dla osoby zarabiającej średnie wynagrodzenie w kwocie 4,3 tys. zł miesięcznie.

Kolejny punkt zawarty w dokumencie to stworzenie realnego i efektywnego zabezpieczenia emerytalnego, gdzie szacowane świadczenie emerytalne z III filaru wynosiłoby 1,4 tys. zł miesięcznie przy składce 4 proc. (podniesienie o 15 pkt. proc. stopy zastąpienia) oraz 2,4 tys. zł przy składce 7 proc. (podniesienie o 26 pkt. proc. stopy zastąpienia).

W efekcie podniesienia stopy oszczędności i inwestycji w gospodarce tempo wzrostu PKB miałoby wzrosnąć rocznie około 0,4 pkt. proc.

Jak podaje resort, realizacja programu "wymaga szeregu zmian legislacyjnych, których przeprowadzenie planowane jest na najbliższe 12 miesięcy".

Obecnie Ministerstwo Rozwoju będzie prowadzić szerokie konsultacje założeń programu z partnerami społecznymi oraz w ramach rządu, a w szczególności w ramach wspólnego międzyresortowego zespołu z udziałem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jakie będą skutki Programu Budowy Kapitału?

Zakładane wybrane efekty Programu Budowy Kapitału obejmują m.in. podniesienie tempa wzrostu PKB rocznie o około 0,4 pkt. proc. w efekcie podniesienia stopy oszczędności i inwestycji w gospodarce - wynika z zaproponowanego w poniedziałek przez rząd Program Budowy Kapitału Polaków.

Zakładane wybrane efekty Programu Budowy Kapitału obejmują:

- wzrost o 5,5 mln uczestników III filaru systemu emerytalnego przy zakładanej partycypacji na poziomie 75 proc. pracowników, co przekłada się na udział w III filarze 53 proc. wszystkich pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej na podstawie stosunku pracy,

- ponad 12 mld zł rocznie nowych oszczędności w III filarze przy średniej składce 4 proc., oraz 22 mld zł przy średniej składce 7 proc.,

- ponad 120 mld zł (blisko 5 proc. PKB) napływu nowych środków na polski rynek kapitałowy po 10 latach funkcjonowania Programu przy składce 4 proc., oraz 208 mld zł (około 8 proc. PKB) przy średniej składce 7 proc.,

- wzrost aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych, gdzie szacowana wysokość zgromadzonych oszczędności uczestnika Programu wynosi 233 tys. zł po okresie 40 lat oszczędzania przy składce 4 proc. oraz 408 tys. zł przy składce 7 proc. dla osoby zarabiającej średnie wynagrodzenie w kwocie 4,3 tys. zł miesięcznie,

- stworzenie realnego i efektywnego zabezpieczenia emerytalnego, gdzie szacowane świadczenie emerytalne z III filaru wynosiłoby 1,4 tys. zł miesięcznie przy składce 4 proc. (podniesienie o 15 pkt. proc. stopy zastąpienia) oraz 2,4 tys. zł przy składce 7 proc. (podniesienie o 26 pkt. proc. stopy zastąpienia),

- zmiany zasad funkcjonowania kapitałowej części systemu emerytalnego,

- podniesienie tempa wzrostu PKB rocznie około 0,4 pkt. proc. w efekcie podniesienia stopy oszczędności i inwestycji w gospodarce,

- ułatwienie dostępności finansowania dla przedsiębiorstw, inwestycji samorządowych i infrastrukturalnych,

- zwiększenie stabilności makroekonomicznej, w tym bilansu płatniczego, poprawa struktury i kosztów obsługi długu publicznego

>>> Czytaj też: Ostateczne rozwiązanie kwestii OFE coraz bliżej

Źródło: PAP/ ISB