Do 2021 r. sprzedaż dostępu do materiałów wideo w internecie wzrośnie w Polsce aż o 220 mln dol. Szybciej w regionie będzie rósł tylko rynek rosyjski – pisze "Rzeczpospolita".

Plasuje nas to w ścisłej czołówce 18 krajów Europy Wschodniej (wśród nich znalazły się m.in. kraje bałtyckie, rejon byłej Jugosławii, Rosja i Ukraina). Jak podaje Digital TV Research, z 15 mld nowych przychodów, jakie branża wideo w sieci odnotuje między 2015 i 2021 r., aż 724 mln zapewnią platformy rosyjskie, a następnie polskie (220 mln dol.).

Dzięki temu przychody rynku serwisów subskrypcyjnych, filmów wypożyczanych w sieci czy darmowych platform udostępniających filmy w zamian za oglądanie reklam, skoczą w regionie do 1,98 mld dol. w 2021 r. z niespełna 0,5 mld dol. w 2015 r. i będą prawie trzykrotnie wyższe niż w tym roku.