Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Mediacap

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Mediacap w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C oraz D, podała Komisja. Oferującym jest Millennium Dom Maklerski, czytamy w komunikacie. W październiku ub.r. Mediacap informowała, że złoży wniosek o odwieszenie postępowania przed KNF w sprawie zatwierdzenie jej prospektu emisyjnego. Grupa planowała przejść na rynek regulowany bez emitowania nowych akcji.

Bioton

Grupa Biotec z Rosji spełniła jedno z postanowień w ramach porozumienia w sprawie rrozwiązania umów z Biotonem, podała spółka. >>>>

TelForceOne

Kaps Investment, posiadająca ponad 76% udziału w kapitale zakładowym TelForceOne, wystąpił z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TelForceOne i umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji spółki i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka.

Echo Investment

Echo Polska Properties (EPP, wcześniej Echo Prime Properties) w której Echo Investment posiada 25% minus jeden udział, planuje wprowadzenie wszystkich akcji do obrotu na giełdy papierów wartościowych w Luksemburgu oraz Johannesburgu. >>>>

Ovostar Union

Ovostar Union zwiększył produkcję jaj o 16 proc. r/r do 670 mln sztuk w I półroczu 2016 r., podała spółka. Wolumen sprzedaży wzrósł w ujęciu rocznym o 12 proc. i wyniósł 474 mln szt. >>>>

Grupa Azoty

Grupa Azoty szacuje wpływ odpisów spółki zależnej Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police na skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej EBIT w wysokości około 24,4 mln zł, podała grupa.>>>>

JR Holding

Spółka zależna JR Holding – Palabra - zawarła z osobami fizycznymi umowę nabycia dwóch nieruchomości i udziałów w użytkowaniu wieczystym nieruchomości w Sosnowcu za łącznie brutto 9,84 mln zł, podała spółka.>>>>

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper wprowadził do sprzedaży 135 lokale w etapie IIa osiedla Lokum Victoria we Wrocławiu, podała spółka. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na IV kw. 2017 r >>>>

JWA

JWA zaprezentuje prognozy finansowe na 2016 i 2017 rok w 'najbliższym czasie', poinformował ISBnews prezes Kamil Stanek. Spółka planuje rozwój do trzech start-upów kwartalnie i wyjście za granicę. >>>>

Netmedia

eTravel, należący do giełdowej grupy Netmedia, złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o wydanie zgody na przejęcie kontroli nad Fly Away Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podał Urząd.>>>>

ZUE

Oferta ZUE na kwotę 27,9 mln zł netto (35,7 mln zł brutto) okazała się najniższa w postępowaniu przetargowym PKP Polskich Linii Kolejowych na prace przy odcinku na linii nr 353, podała spółka. >>>>

PKP PLK

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) i PKP PLK podpisały umowy na realizację dwóch projektów kolejowych o łącznej wartości ponad 4,6 mld zł, podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. >>>>

ES-System

ES-System osiągnął ok. 0,4 mln zł skonsolidowanej straty netto, ok.1 mln zł skonsolidowanego EBIT i ok. 83 mln zł skonsolidowanych przychodów w I półroczu 2016 r. według wstępnych danych, podała spółka. >>>>