O planach nowelizacji w tym zakresie przyjętej przed rokiem ustawy poinformowali w poniedziałek w Bielsku-Białej wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed oraz szef Solidarności, a zarazem przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Piotr Duda.

Inicjatorzy zmiany spodziewają się, że Sejm przyjmie nowelizację we wrześniu tego roku. Trafi ona do parlamentu jako projekt rządowy.

Reklama

„Projekt jest w tej chwili po konsultacjach wewnątrz naszego ministerstwa. To będzie projekt rządowy, skierowany do skróconych konsultacji międzyresortowych. Okres sierpnia będzie na konsultacje, a we wrześniu projekt trafi na pierwsze po przerwie wakacyjnej posiedzenie Sejmu, abyśmy mogli go szybko procedować” – zapowiedział wiceminister Szwed.

Jak poinformował, w nowelizacji znajdzie się tylko punkt dotyczący „przeniesienia funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu z urzędów marszałkowskich pod urząd wojewody”. Powodem zmiany są – jak mówił Szwed – problemy, jakie pojawiły się w działaniach rad w niektórych województwach – takie jak trudności z wynajęciem sali na obrady czy brak środków np. na ekspertyzy.

Wiceminister wyjaśnił, że obecne przepisy nie pozwalają na przekazanie przez wojewodów środków na działanie rad dialogu do urzędów marszałkowskich, bo organizowanie pracy tych rad jest obowiązkiem marszałków – stąd potrzebna jest zmiana prawa.

„Różnie z tym jest (z organizacją i finansowaniem pracy rad – PAP), dlatego w szybkim tempie zmieniamy system; będzie to już rozwiązanie docelowe. W tej chwili planując budżet państwa na przyszły rok, planujemy środki na działanie rad już w ramach urzędu wojewody” – powiedział Szwed.

Dodał, że ministerstwo, ustawowo odpowiedzialne za sprawy dialogu społecznego, zdecydowało o przygotowaniu nowelizacji po konsultacji z prezydium i przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego. „Doszliśmy do wniosku, że lepszym rozwiązaniem będzie, aby organizacyjnie tym zajął się urząd wojewody i stąd ta nowelizacja” – wskazał wiceminister.

Przewodniczący RDS szef Solidarności Piotr Duda ocenił w poniedziałek, że na etapie prac nad ustawą nie zakładano problemów na poziomie wojewódzkich rad dialogu społecznego ze strony marszałków województw; okazało się jednak – jak mówił – że problemy są.

„Daliśmy w tej ustawie oręż marszałkom; myśleliśmy, że będą bardzo odpowiedzialni za to, aby dialog w ich województwie był utrzymywany, bo spokój społeczny nie zna granic i nie ma ceny; a okazuje się, że są problemy w województwach, jeśli chodzi o finansowanie WRDS-ów” – powiedział Duda, który wnioskował do prezydium Rady Dialogu Społecznego i ministerstwa o szybką nowelizację ustawy.

„To wojewodowie będą organizowali i finansowali rady dialogu społecznego (…). Niech to organizują wojewodowie, nie będzie problemów, jakie dzisiaj mamy. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby we wrześniu jakiś WRDS ogłosił, że nie ma tam dialogu z powodu braku pieniędzy na spotkanie czy na jakąś potrzebną ekspertyzę” - dodał szef Solidarności, zaznaczając, że środki na działanie rad w regionach są stosunkowo niewielkie i – jak mówił – „nie idą nawet w miliony”.

Wiceminister Szwed, który odpowiada w resorcie za sprawy dialogu społecznego, dziękował w poniedziałek Piotrowi Dudzie za wkład w przygotowanie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego oraz przewodniczenie jej pracom od ubiegłego roku.

„Udało nam się uzgodnić wiele pozytywnych rzeczy, które bezpośrednio przełożyły się na projekty ustaw; to duża zasługa przewodniczącego Piotra Dudy, że w trudnym dialogu społecznym udaje mu się znaleźć porozumienie” – powiedział wiceminister Szwed.

Duda zapowiedział, że złoży sprawozdanie z działania Rady w Senacie, a we wrześniu w Sejmie. Przywołał opinie zagranicznych związkowców, według których polska ustawa o Radzie Dialogu Społecznego „wyprzedza epokę i jest wzorem dla europejskich związków zawodowych i pracodawców”. „Będziemy promować dialog społeczny na poziomie państw Unii Europejskiej i nie tylko” – zapowiedział Duda.

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego została przyjęta przez Sejm 24 lipca ubiegłego roku. Rada, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców oraz rządu, zastąpiła dawną komisję trójstronną, a w regionach – wojewódzkie komisje dialogu społecznego. (PAP)