"Przedmiotem umowy jest wykonanie konstrukcji stalowej obiektów mostowych MD-02 i WD-04 w ciągu obwodnicy miejscowości Czarnowąsy wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, dostawą na budowę i montażem" – czytamy w komunikacie.

Wartość umowy wynosi 12 311 233,36 zł netto, a termin jej realizacji to 30 czerwca 2017 r.

ABM Solid w upadłości układowej to grupa spółek budowlanych, które działają we wszystkich podstawowych segmentach branży. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 r.

(ISBnews)