Eurorating podniósł do 'stabilnej' perspektywę ratingów 9 bankówWarszawa, 04.08.2016 (ISBnews) - Agencja ratingowa EuroRating zmieniła na 'stabilną' z 'negatywnej' perspektywę ratingów kredytowych nadanych dziewięciu polskim bankom. Do grupy tej należą: Bank BPH, Bank Millennium, BOŚ, BZ WBK, Deutsche Bank Polska, Getin Noble Bank, mBank, PKO BP oraz Santander Consumer Bank, podała agencja.

"Podwyższenie perspektywy ratingów dla wszystkich wymienionych banków związane jest z przedstawionym we wtorek przez Kancelarię Prezydenta ostatecznym projektem tzw. ustawy frankowej. Zakłada on, że banki będą musiały obecnie jedynie zwrócić kredytobiorcom zawyżone spready walutowe, natomiast kwestia ewentualnego przewalutowania kredytów ma zostać rozwiązana w trybie wprowadzenia instrumentów nadzorczych, które mają skłonić banki do zmniejszenia portfela kredytów denominowanych w walutach obcych" - czytamy w komunikacie.

W ocenie agencji, zaproponowana ustawa (przy założeniu, że przedstawiony projekt zostanie zatwierdzony przez parlament) znacznie redukuje ryzyko poniesienia przez banki zaangażowane w hipoteczne kredyty walutowe bardzo wysokich strat, jakie groziły im w przypadku zakładanego przez poprzednie projekty ustawy przymusowego przewalutowania, obciążającego banki większością związanych z tym kosztów, wskazano.

EuroRating zaznacza jednak, że nie są obecnie znane konkretne propozycje działań nadzorczych, jakie mają zostać wprowadzone, aby zachęcić banki do proponowania klientom zmiany waluty kredytów hipotecznych na złote.

"Szczególnie istotne w tym kontekście będą poziomy, do jakich nadzór bankowy zdecyduje się podwyższyć wagi ryzyka dla kredytów walutowych, a także udział portfela tych kredytów, jaki w poszczególnych bankach obejmą podwyższone wymogi kapitałowe"- czytamy dalej.

Agencja spodziewa się przy tym, że działania nadzorcze będą podejmowane z uwzględnieniem kondycji finansowej poszczególnych banków, a także z uwzględnieniem ryzyka, jakie wdrażane rozwiązania będą niosły dla całego sektora bankowego. Ponadto EuroRating szacuje, że koszty dla banków, związane z wprowadzeniem wyższych wymogów kapitałowych lub z ewentualnym przewalutowaniem części portfela kredytów będą rozłożone w czasie, co da bankom możliwość dostosowania się do zmieniających się warunków.

Aktualne poziomy ratingów banków,dla których EuroRating zmienił perspektywę na stabilną, kształtują się następująco (banki uszeregowane według rosnącego ryzyka kredytowego): PKO BP "A- ip", BZ WBK "BBB+ ip", mBank "BBB ip", Deutsche Bank Polska "BBB- ip", Santander Consumer Bank "BBB- ip", BOŚ "BB+ ip", Bank Millennium "BB ip", Bank BPH "BB- ip", Getin Noble Bank "B+ ip".

"Stabilna perspektywa ratingów dla wszystkich w/w banków związana jest z oceną agencji, iż koszty związane z forsowanymi dotychczas przez polityków rozwiązaniami dotyczącymi kwestii przewalutowania walutowych kredytów hipotecznych będą ostatecznie znacznie niższe od wcześniej spodziewanych i nie wpłyną one już w sposób istotny na pogorszenie profilu ryzyka poszczególnych banków. Stabilna perspektywa oznacza, że według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating ratingi nadane omawianym bankom w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinny ulec zmianie" - czytamy dalej.

EuroRating zastrzega jednak, że agencja będzie nadal monitorować dalsze wydarzenia związane z zapowiedzianym podjęciem nowych działań regulacyjnych i nadzorczych wobec banków. W sytuacji jeżeli wprowadzane zmiany będą bardziej restrykcyjne od obecnie spodziewanych, agencja nie wyklucza dla poszczególnych banków zaangażowanych w walutowe kredyty hipoteczne ponownej zmiany perspektywy ratingu na negatywną, lub też obniżenia poziomu samego ratingu.

(ISBnews)