Olympic Entertainment Group odnotował 4,65 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 6,33 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,54 mln euro wobec 7,49 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (ogółem) sięgnęły 46,79 mln euro w II kw. 2016 r. wobec 41,79 mln euro rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 9,75 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,8 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży (ogółem) w wysokości 92,44 mln euro w porównaniu z 80,99 mln euro rok wcześniej.

EBITDA w I poł. 2016 r. wyniosła 17,1 mln euro wobec 18,4 mln euro rok wcześniej.

Olympic Entertainment Group jest notowane na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jest to największy w regionie operator kasyn - sieć działa pod marką "Olympic Casino".

(ISBnews)