Zysk operacyjny wyniósł 109,94 mln zł wobec 88,93 mln zł zysku rok wcześniej

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 835,28 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 1 559,68 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 12,13 mln zł wobec 9,27 mln zł zysku rok wcześniej.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)