To dane odpowiadające opublikowanemu przez GUS pod koniec lipca tzw. szybkiemu szacunkowi inflacji.

"Spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 0,9 proc. (w tym towarów – o 1,5 proc., przy wzroście cen usług – o 0,7 proc.). Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen (...) na tym poziomie miały obniżki opłat związanych z transportem (o 7,1 proc.), niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,7 proc.) oraz w zakresie mieszkania (o 0,8 proc.)" - napisano w komunikacie GUS. Urząd statystyczny zwrócił uwagę, że w ujęciu rocznym wzrosły natomiast ceny żywności (o 1,2 proc.).

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3 proc. (w tym towarów – o 0,7 proc., przy wzroście cen usług – o 0,5 proc.). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen (...) ogółem miały w tym okresie niższe ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 1 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 3,1 proc.)" - wyjaśnił GUS. Wyższe były natomiast opłaty w zakresie rekreacji i kultury (o 1,5 proc.) oraz związane z mieszkaniem (o 0,1 proc.).

Zgodnie z obliczeniami GUS ceny żywności obniżyły się w lipcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,1 proc., wobec wzrostu o 0,2 proc. w czerwcu br. Najbardziej potaniały warzywa (o 11,6 proc.) i owoce (o 1,7 proc.). Ceny artykułów w grupie „mleko, sery, jaja” utrzymały się na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu, podrożało natomiast mięso (przeciętnie o 1,1 proc.), a także ryby i owoce morza (o 0,9 proc.), ryż (o 0,7 proc.) oraz makarony i produkty makaronowe (o 0,6 proc.).

Więcej niż przed miesiącem konsumenci płacili również za tłuszcze zwierzęce oraz czekoladę (po 0,5 proc.), cukier (o 0,2 proc.), a także tłuszcze roślinne (o 0,1 proc.). Ceny napojów bezalkoholowych pozostały na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu natomiast napoje alkoholowe potaniały o 0,1 proc. Ceny wyrobów tytoniowych wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,2 proc.

"W lipcu br., w związku z dalszą wyprzedażą kolekcji sezonowej, ceny obuwia obniżyły się o 3,8 proc., a odzieży – o 3 proc." - wyjaśnił GUS.

W komunikacie wskazano, że ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem wzrosły przeciętnie o 0,1 proc., a ceny nośników energii utrzymały się przeciętnie na poziomie obserwowanym w poprzednim miesiącu. Obniżyły się w lipcu opłaty związane ze zdrowiem (o 0,2 proc.).

"Ceny w zakresie transportu były niższe niż w czerwcu br. o 0,2 proc., głównie w wyniku niższych cen paliw do prywatnych środków transportu (przeciętnie o 1,2 proc., w tym benzyny –

o 1,4 proc., oleju napędowego – o 1,1 proc., przy wzroście cen gazu ciekłego – o 0,3 proc.). Więcej niż w poprzednim miesiącu konsumenci płacili za usługi transportowe (o 3,2 proc.) oraz samochody osobowe (o 0,2 proc.)" - wyjaśnił GUS.

Opłaty związane z łącznością pozostały na poziomie notowanym w czerwcu br., nie zaobserwowano też zmian w opłatach za usługi telekomunikacyjne. Ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą w lipcu br. wzrosły o 1,5 proc.

"Konsumenci więcej niż w poprzednim miesiącu płacili za turystykę zorganizowaną (przeciętnie o 5 proc., w tym za granicą – o 8,4 proc., a w kraju – o 1,3 proc.). Podrożały gazety i czasopisma (o 3,3 proc.), podręczniki (o 0,3 proc.) oraz książki (o 0,1 proc.)" - dodano.

Według GUS opłaty związane z edukacją pozostały w lipcu na poziomie zbliżonym do obserwowanego w czerwcu br. Z kolei ceny w restauracjach i hotelach podniesiono w lipcu br. o 0,1 proc. "Spośród innych towarów i usług, w lipcu br. mniej niż w poprzednim miesiącu płacono za artykuły do higieny osobistej i kosmetyki (o 0,5 proc.). Podrożały natomiast ubezpieczenia

(o 0,6 proc.), usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne (o 0,3 proc.) oraz opieka społeczna (o 0,1 proc.)" - dodał GUS.

Zgodnie z wcześniejszymi danymi GUS w czerwcu ceny spadły w ujęciu rocznym o 0,8 proc. i wzrosły o 0,2 proc. mdm. Natomiast w maju mieliśmy do czynienia z deflacją w wysokości 0,9 proc. w ujęciu rocznym, a w stosunku do kwietnia inflacja wyniosła 0,1 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za maj i lipiec:

wagi lipiec lipiec czerwiec czerwiec
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 -0,9 -0,3 -0,8 0,2
- inflacja towarów -1,5 -0,7 -1,3 0,2
- inflacja usług 0,7 0,5 0,6 0,3
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe 30,6 0,9 -0,8 0,8 0,2
- żywność i napoje bezalkoholowe 24,04 1,0 -1,0 0,9 0,2
-- w tym żywność 1,2 -1,1 1,1 0,2
- napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,56 0,6 0,0 0,5 0,1
Odzież i obuwie 5,47 -4,7 -3,1 -4,1 -0,6
Mieszkanie 26,03 -0,8 0,1 -0,9 0,0
- użytkowanie mieszkania i nośniki energii 21,04 -1,0 0,1 -1,0 0,0
-- w tym nośniki energii -3,1 0,0 -3,2 0,0
- wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 4,99 0,0 0,2 -0,2 -0,1
Zdrowie 5,45 -1,2 -0,2 0,4 0,2
Transport 8,72 -7,1 -0,2 -6,0 1,6
- w tym paliwa do prywatnych środków transportu -11,1 -1,2 -9,0 2,8
Łączność 5,27 -1,4 0,0 -0,4 -0,3
Rekreacja 6,63 -2,3 1,5 -3,0 0,7
Edukacja 1,01 0,7 0,0 0,8 -0,1
Restauracje i hotele 5,04 1,3 0,1 1,3 0,1
Inne usługi i towary 5,78 1,7 0,0 1,7 0,3