Skonsolidowane przychody w I półroczu 2016 Aforti Holding wyniosły 23,83 mln zł, a zysk - ponad 332 tys. zł, poinformowała spółka. Oznacza to odpowiednio wzrost o 19,81% i o ponad 54%, podano również.

"W pierwszym półroczu obserwowaliśmy dalszy rozwój operacyjny grupy, który przełożył się na solidne wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 19% w porównaniu do 2015 r - to dla nas sygnał, że idziemy w dobrym kierunku. Kolejnym celem jest osiągnięcie zakładanej rentowności naszych projektów. Okres do końca roku jest dla nas niezwykle ważny i chcemy go wykorzystać, by przygotować grupę do dalszych dynamicznych wzrostów" - powiedział prezes Klaudiusz Sytek, cytowany w komunikacie.

Wzrost wyników będzie wspierany przez występujące między spółkami efekty synergii oraz rozwój ofert x-sell, czyli dodatkowego pakietu usług pozwalających na stworzenie kompleksowej oferty, podano również.

"Rozmawiamy z podmiotami działającymi w branżach windykacyjnej oraz dystrybucji produktów finansowych. Dzięki ewentualnym akwizycjom będziemy mogli osiągać efekt synergii, co przełoży się na dalszy rozwój grupy oraz na wyniki finansowe" - dodał Sytek.

Aforti Holding S.A. pełni funkcję spółki holdingowej dla dwóch kluczowych podmiotów, które oferują komplementarne usługi finansowe dla klientów o szerokim spektrum portfelowym oraz dla spółki Aforti Ac Sp. z o.o. prowadzącej działalność księgowo-rachunkową i rozliczeniową dla innych podmiotów w grupie. Od 2011 roku jest notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

(ISBnews)

Reklama