Strata operacyjna wyniosła 138,7 mln zł wobec 681 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 893,6 mln zł w 2016 r. wobec 3 501,7 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 176,73 mln zł wobec 600,86 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)