W porównaniu z poniedziałkiem 24 sierpnia 2015 r., kiedy indeks wynosił 968 pkt., Baltic Dry jest niższy o 29 proc.

Baltic Dry Index (BDI) jest miarą kosztu transportu morskiego na całym świecie dla suchych ładunków masowych. Obliczany jest codziennie przez giełdę Baltic Exchange w Londynie, na podstawie aktualnych stawek frachtowych. (PAP)