Zysk operacyjny wyniósł 6,46 mln zł wobec 4,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 182,64 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 175,2 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 7,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 352,88 mln zł w porównaniu z 346,16 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 8,36 mln zł wobec 10,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Pekaes S.A. jest jedną z najstarszych polskich firm transportowych. Jej oferta obejmuje usługi spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg usług w ramach zarządzania łańcuchem dostaw. Od 2004 akcje spółki są notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 706 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)