Zysk operacyjny wyniósł 15,47 mln zł wobec 12,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem sięgnęły 501,55 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 574,79 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 9,28 mln zł wobec 12,57 mln zł zysku rok wcześniej.

"Po II kwartale 2016 r. Grupa Unibep osiągnęła zamierzone cele biznesowe. Mimo niekorzystnych tendencji w branży budowlanej i spadku dynamiki produkcji budowlano- montażowej w I półroczu, Grupa odnotowała tylko nieznaczny spadek przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego - o 13%, ale osiągnęła lepszy wynik - o 41%. Osiągane wskaźniki finansowe pozwalają realnie planować rozwój całej Grupy" - napisał prezes Leszek Marek Gołąbiecki w komentarzu załączonym do raportu półrocznego.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,24 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)