Skarbiec Holding odnotował 12,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2015/16 (od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016) wobec 26,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 15,48 mln zł wobec 40,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 75,39 mln zł w 2015/16 r. wobec 143,79 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015/16 r. wyniósł 21,03 mln zł wobec 21,34 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na wyniki finansowe wypracowane przez Skarbiec Holding S.A. w istotny sposób wpłynęła wymagająca sytuacja zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych, a także podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z niepewną sytuacją geopolityczną. Poziom skonsolidowanych przychodów Skarbiec Holding był pochodną wysokości opłat stałych za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, które w roku obrotowym 2015/2016 wyniosły 67,1 mln zł. Przychody z tytułu opłaty zmiennej wyniosły 1,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Na koniec II kwartału wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wynosiła 15,6 mld zł. Aktywa funduszy akcyjnych, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec czerwca b.r. wyniosły 1,3 mld zł, natomiast aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI 1,6 mld zł .W 2Q 2016 roku napływy do funduszy absolute return i alternatywnych z oferty Skarbiec TFI wyniosły 30 mln zł. W całym roku obrotowym 2015/2016 napływy do funduszy absolute return i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI sięgnęły 228,5 mln zł. Największe napływy netto w tym okresie zanotowały: wśród funduszy akcyjnych, mieszanych i alternatywnych –Skarbiec Magna FIZ (+58 mln zł), Skarbiec Rynków Surowcowych (+32 mln zł), Skarbiec Market Neutral (+32 mln zł), a wśród funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych – Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZAN (+52 mln zł), Skarbiec Globalnych Obligacji (+44 mln zł), Skarbiec na 5 FIZAN i Skarbiec na 5 BIS FIZAN (łącznie +60 mln zł) oraz Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji (+20 mln zł), podano również.

"Wyniki finansowe za rok obrotowy 2015/2016 są odzwierciedleniem sytuacji rynkowej, w bezpośredni sposób przekładającej się na sentyment inwestorów. Duża niepewność utrzymująca się na rynku od kilku kwartałów jest dla wszystkich sporym wyzwaniem – w drugim kwartale dodatkowo spotęgowana została Brexitem. Cały czas uważnie śledzimy zachodzące zmiany i staramy się proponować naszym Klientom nowe rozwiązania inwestycyjne dostosowane do ich aktualnych potrzeb. Nasza oferta produktowa obejmuje obecnie 42 fundusze dopasowane praktycznie do każdej sytuacji makroekonomicznej. W ostatnim czasie szczególnie dużym zainteresowaniem wśród naszych Klientów cieszyły się fundusze absolute return i alternatywne, w tym Skarbiec Magna FIZ czy Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ. Wspólnie z naszym partnerem JP Morgan Asset Management wprowadziliśmy do Skarbiec JP Morgan Asset Management Funds Polska SFIO cztery nowe subfundusze. Mamy nadzieję, że napływ aktywów wspierany przez polepszające się dane makroekonomiczne w pozytywny sposób wpłynie na nasze przychody w kolejnych miesiącach" – skomentował prezes Marek Rybiec, cytowany w komunikacie.

Skarbiec Holding S.A. to właściciel Skarbiec TFI S.A. – jednego z największych, niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych na polskim rynku.

(ISBnews)