Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Larq odnotowało 0,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 6,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,18 mln zł wobec 6,41 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,16 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 21,33 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 1,28 mln zł wobec 5,68 mln zł straty rok wcześniej.

W październiku 2015 r. spółka CAM Media zmieniła nazwę na Larq. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. Filarami biznesu grupy są Nextbike Polska - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych, Synergic - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej oraz Brand24 - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie.

(ISBnews)(ISBnews)