Ok. godz. 11-ej za akcję spółki płacono 2,7 zł po wzroście o 11,11% od ceny odniesienia.

Oferującym był Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Do obrotu zostało dopuszczonych 57 019 642 akcji.

"Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu debiutu naszej spółki na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Wierzę, że przeniesienie notowań akcji oraz realizacja naszych strategicznych planów, które będą miały wpływ na wzrost wyników w przyszłości, przełożą się na większe zainteresowanie inwestorów" - powiedział podczas debiutu prezes ASM Group Adam Stańczak.

Spółka planuje rozwój poprzez akwizycje i ekspansję zagraniczną oraz uzyskanie czołowej pozycji wśród podmiotów świadczących kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży w Europie. Obecnie prowadzi działalność w Polsce i we Włoszech.

Dzisiejszy debiut był 12. tegorocznym na rynku regulowanym warszawskiej giełdy. ASM Group S.A. jest 484 spółką notowaną na tym rynku.

ASM Group realizuje działania wspierające sprzedaż produktów w polskich i w zagranicznych sieciach handlowych. Od marca 2013 r. była notowana na NewConnect.

(ISBnews)