IKEA Property Poland zawarła z P.A. Nova umowę na wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z budową sklepu IKEA w Lublinie oraz parkingu piętrowego za ryczałtowo 65,61 mln zł netto, podała spółka.Na początku września P.A. Nova podała, że jej oferta złożona w trybie postępowania przetargowego zorganizowanego przez IKEA Property Poland na budowę sklepu IKEA w Lublinie została przyjęta i zaakceptowana.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)