Komisja wprowadziła do projektu ustawy o KAS prawie 30 poprawek, które jednak nie ingerują zasadniczo w główny cel zmian: połączenie Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej.

Wprowadzono też kilkadziesiąt poprawek do projektu ustawy stanowiącej przepisy wprowadzające, choć rozpatrywanie tego drugiego projektu zostało w późnych godzinach popołudniowych przerwane.

Reklama

Komisja przyjęła m.in. poprawkę do ustawy o KAS, która ma umożliwić ministrowi finansów przekazywanie do ZUS danych niezbędnych do wykonywania przez ZUS ustawowych zadań. Wskazano, że jest to konieczne m.in. w związku z pacami nad jednolitym podatkiem.

Komisja nie wzięła pod uwagę zastrzeżeń sejmowych legislatorów i wniosku Krystyny Skowrońskiej (PO), by z projektu wkreślić preambułę. Legislatorzy podkreślali, że preambuła nie jest elementem, który powinien znajdować się w aktach o randze ustawowej; może powodować wątpliwości interpretacyjne przy dokonywaniu wykładni przepisów. Wyjaśniali, że preambuła znajduje się w Konstytucji i kilku ustawach.

Krystyna Skowrońska (PO) pytała Ministerstwo Finansów o to, ilu celników pozostanie funkcjonariuszami po przekształceniu Służby Celnej w KAS. Zaznaczyła, że obecnie mamy ok. 14 tys. funkcjonariuszy Iżby Celnej.

"Według naszych dokładnych danych na dziś możemy założyć, że w nowej strukturze KAS (...) będzie zatrudnionych od 9,5 do 10 tys. osób o statusie funkcjonariuszy" - poinformował obecny na posiedzeniu wiceminister finansów Marian Banaś. "To liczba, która gwarantuje absolutnie pracę o statusie funkcjonariusza. Pozostali będą zatrudnieni na statusie pracowników cywilnych, pomocniczych - tak jak to jest dzisiaj, aczkolwiek dzisiaj mają mundury" - dodał.

Posłanka pytała ponadto, ile rozporządzeń trzeba będzie wydać do ustawy, a także o zaawansowanie prac nad nimi.

"Jesteśmy przygotowani do tego działania. Wiemy, że trzeba wydać 83 rozporządzenia. Mamy przygotowane wszystko, co do tej materii i z chwilą uchwalenia ustawy te rozporządzenia będą natychmiast przygotowane i wejdą w życie" - powiedział.

Dopytywany, ile projektów ministerstwo już przygotowało powiedział, że dopóki ustawa nie będzie uchwalona, to żadnych działań w tej materii podjąć nie można.

Wiceprzewodniczący komisji Janusz Cichoń (PO) ocenił, że projekt jest zły, obarczony bardzo wieloma błędami, których mimo dużego wysiłku w pracach podkomisji, nie udało się usunąć. Zaznaczył, że podczas prac podkomisji przyjęto kilkaset poprawek. "Liczba poprawek mówi sama za siebie - było mnóstwo uwag legislacyjnych, redakcyjnych" - dodał.

Zmianom sprzeciwiali się obecni na posiedzeniu przedstawiciele celników. Zaprezentowali wewnętrzne pisma resortu finansów, z których wynika m.in., że utworzenie KAS niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje, jeśli chodzi o systemy informatyczne administracji i obsługę przedsiębiorców. Dlatego - wskazano w piśmie MF - "taka zmiana planowana musi być z dużym wyprzedzeniem".

Przedstawiciele celników mieli też wątpliwości co do poprawek przyjmowanych do projektu ustawy stanowiącej przepisy wprowadzające, m.in. wobec procedury łączenia pracowników urzędów skarbowych i Służby Celnej, a także kwestii, w jaki sposób będą płacone świadczenia socjalne.

Wątpliwości Jacka Staniszewskiego, szefa Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej wywołała też m.in. poprawka do przepisów wprowadzających, na mocy której nie będzie karany wyłudzający podatek VAT, jeśli uiści należności przed wszczęciem kontroli celno-skarbowej.

Staniszewski postulował, by zapis dotyczył zwrotu należności w momencie, zanim służby celno-skarbowe dowiedzą się o możliwych wyłudzeniach. Jego zdaniem znajdujący się w projekcie zapis będzie "furtką dla nieuczciwych przedsiębiorców", którzy dzięki temu będą "uciekali spod noża". Komisja jednak zaakceptowała poprawkę w pierwotnym brzmieniu. (PAP)