Dla przedsiębiorców liczy się efektywność pracowników, a nie spędzony przez nich w biurze czas pracy - pisze "Puls Biznesu".

Już teraz ponad 90 proc. dużych międzynarodowych organizacji oferuje jakąś formę pracy zdalnej. Także w Polsce jesteśmy gotowi do wprowadzenia tzw. smart workingu w takich obszarach, jak polityka wewnętrzna firmy, przywództwo, technologia, aranżacja przestrzeni biurowej - wynika z pierwszej części projektu badawczego "Smart working guidelines for modern service centers in Poland", przeprowadzonego przez Mikomax Smart Office i ABS.

"Ankietowane firmy wykazują wysoki poziom zaufania do pracowników i tendencję do ewaluacji zespołu przez pryzmat efektów, a nie godzin spędzonych w biurze. Postrzegają też tzw. smart working jako ważne narzędzie +employer brandingowe+, które wpływa na poziom satysfakcji i zaangażowania specjalistów" - mówi Zuzanna Mikołajczyk, dyrektor ds. marketingu i handlu Mikomax Smart Office.

Inspiracją dla firm działających na polskim rynku mogą być dobre praktyki wdrażania takich rozwiązań za granicą.

Czytaj więcej w "Pulsie Biznesu"

>>> Czytaj też: Unijna dyrektywa może zagrozić setkom tysięcy polskich miejsc pracy