Spółka podała, że na wyniki III kwartału 2016 r. miało wpływ naliczenie należnego bonusa od dostawcy surowców do produkcji podstawowej w kwocie 91 530 euro (tj. 395 tys. zł).

"Naliczony bonus zaksięgowany został na zmniejszenie kosztów materiałów podstawowych. W III kwartale 2015 r. spółka naliczyła bonus w kwocie 505 tys. zł, łącznie za trzy kwartały ubiegłego roku, łączny naliczony bonus za 3 kwartały bieżącego roku wyniósł 1 156 tys. zł. Powyższa zmiana związana jest z nową umową ramową pomiędzy emitentem a dostawcą surowca" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,7 mln zł wobec 2,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,99 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 23,49 mln zł rok wcześniej, przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu sprzedaży o ok 4,4% kw/kw.

"Zwiększenie ilości sprzedaży spółka generuje głównie poprzez zwiększoną sprzedaż płyt komórkowych oraz produktów z niej wytworzonych co jest możliwe dzięki zrealizowanej w b.r. inwestycji w linię do produkcji tych płyt. Zamówienia w tym segmencie pozyskiwane są głównie od kontrahentów zagranicznych, zarówno dotychczasowych jak i nowo pozyskanych. Sprzedaż pozostałych głównych grup asortymentowych jest zbliżona do poziomu osiągniętego w III kw. 2015 r. z przesunięciem z grupy opakowań do grupy płyt komórkowych" - czytamy w raporcie.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 5,36 mln zł zysku netto w porównaniu z 4,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 67,78 mln zł w porównaniu z 63,17 mln zł rok wcześniej.

Gekoplast specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Prowadzi działalność w takich segmentach rynku, jak: płyty z tworzyw sztucznych i opakowania z płyt, wyroby wtryskowe, wyroby rozdmuchowe, opakowania z tektury. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w lutym 2015 r., zaś w maju br. przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)