Warte około 19 mln zł brutto prace przy pierwszym etapie obwodnicy objęły w sumie budowę i przebudowę 2,1 km dróg. Przebudowano 1,3 km drogi wojewódzkiej 224 (od Grzybna do skrzyżowania z ulicą 3-go Maja) i wybudowano nowy odcinek jezdni o długości 1,1 km (od skrzyżowania ulic Węglowej i 3-go Maja do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 211).

Przebudowano też odcinek ul. Węglowej o długości prawie 700 metrów, który będzie służył obsłudze ruchu lokalnego.

W ramach projektu powstały też dwa ronda oraz trzy przepusty pod drogą wojewódzką 224 z przejściami dla małych zwierząt. Zbudowano również nowe chodniki o długości 700 metrów, ponad kilometr ścieżki rowerowej i prawie dwa kilometry ścieżki pieszo-rowerowej.

Jak przypomniał w piątek w rozmowie z PAP burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński, wszystkie drogi łączące zachodnią część Kaszub z Trójmiastem przebiegają przez centrum Kartuz. „Tu zbiegają się wszystkie drogi wojewódzkie z kierunków od Gdańska, Gdyni, Nowej Karczmy, Sierakowic i Bytowa. Wpadają one do Kartuz i łączą się praktycznie w centrum miasta” – podkreślił. Dodał, że powoduje to duże korki, zwłaszcza latem.

Reklama

Burmistrz wyjaśnił, że otwarty w piątek odcinek obwodnicy Kartuz sprawi, iż część aut, które dotąd były zmuszone przejechać przez miasto, będzie mogła je ominąć. Przypomniał też, że w planach są jeszcze dwa kolejne etapy budowy obwodnicy, które pozwolą całkowicie wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta.

Tereny, przez które biegła pierwsza część obwodnicy są torfiaste i podmokłe. Prace wymagały więc częściowo głębokiej wymiany gruntu, a także budowy zbiorników wodnych, w których – dzięki systemowi drenaży i pomp, zbierać się będzie podczyszczona woda opadowa - mówił.

Budowa pierwszego etapu obwodnicy Kartuz rozpoczęła się w grudniu 2015 r. i pierwotnie miała zakończyć się na początku przyszłego roku. Jak poinformowali przedstawiciele firmy Strabag, która wykonywała inwestycję, dobre warunki atmosferyczne sprawiły, że przebudowę drogi udało się zakończyć wcześniej. Do zrobienia pozostały jeszcze drobne prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu przy przepompowni wód deszczowych oraz uruchomienie instalacji oświetleniowej.

W ocenie Gołuńskiego zakończenie całej inwestycji, czyli wykonanie dwóch kolejnych etapów obwodnicy, pochłonie około 60-70 mln zł. Samorząd czyni starania o pozyskanie środków na ten cel z funduszy unijnych.

Oddana do użytku część obwodnicy jest pierwszą zakończoną inwestycją drogową wykonaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. (PAP)