"Wartość złożonej przez konsorcjum oferty wynosi 154 000 tys. zł netto, co stanowi 189 420 tys. zł brutto. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację zamówienia w terminie 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. W 2015 r. miała 649,89 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)