„Uchylając zaskarżone postanowienie sąd przekazał sprawę do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w celu ponownego rozpoznania" – czytamy w komunikacie.

Wcześniej wierzyciel złożył zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 21 czerwca 2016 r. o umorzeniu postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki obejmującej likwidację majątku.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)