Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 990 tys. we wrześniu wobec 1 010 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła we wrześniu 8,5%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec września 8,3%. 

Stopa bezrobocia w strefie euro

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 10% we wrześniu

Warszawa, 03.11.2016 (ISBnews) - Stopa bezrobocia w strefie euro nie zmieniła się i wyniosła 10% we wrześniu 2016 r. bez zmian wobec danych zanotowanych miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 10,6%.

Konsensus rynkowy wynosił 10%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 8,5% we wrześniu - bez zmian wobec lipca br. i wobec 9,2% rok wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

>>> Czytaj też: Nadchodzi rządowa miotła kadrowa. Pół miliona urzędników drży o posady