PEManagers

Private Equity Managers (PEManagers) odnotował 4,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 4,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Private Equity Managers (PEManagers) pracuje nad dalszym zwiększaniem bazy aktywów oraz "planem wieloletnim" dla grupy, poinformował prezes Cezary Smorszczewski.>>>>  

Grupa Private Equity Managers (PEManagers) ocenia, że w zależności od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie zatwierdzenia prospektu funduszu MCI.EuroVentures mogłaby przeprowadzić pierwszą ofertę obligacji na kilkadziesiąt milionów złotych jeszcze tym roku, poinformował prezes PEManagers Cezary Smorszczewski.>>>> 

Bytom 

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej osiągnięta w październiku 2016 r. przez Bytom wyniosła 12,45 mln zł i była wyższa o 13,1% w skali roku, podała spółka.>>>>  

Bytom odnotowało 4,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 2,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Bytom planuje zwiększenie metrażu sklepów detalicznych do ok. 12 tys. m2 pod koniec 2016 r. wobec 11 tys. m2 na koniec września br., poinformowała spółka.>>>>  

PZU 

Rada nadzorcza Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU (PTE PZU) powołała z dniem 9 stycznia 2017 r. do zarządu towarzystwa Marcina Żółtka i powierzyła mu pełnienie funkcji prezesa zarządu, podało PZU.>>>> 

Vistula Group 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Vistula Group w październiku 2016 roku wyniosły ok. 47,8 mln zł i były wyższe o ok. 19,1% r/r, podała spółka. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - październik 2016 r. wyniosła około 458,2 mln zł i była wyższa o ok. 16,1% r/r.>>>>  

Wojas 

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 26,94 mln zł w październiku br. i była wyższa o 13,5% r/r, poinformowała spółka. >>>>  

Torpol 

Torpol odnotował 3,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w okresie I-III kw. 2016 r. przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 497,1 mln zł według wstępnych danych, podała spółka.>>>>  

Bank BPH 

Bank BPH odnotował 4,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 4,85 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>  

ZUE 

ZUE odnotował 6,11 mln zł skonsolidowanej straty netto w okresie I-III kw. 2016 r. przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 220,61 mln zł, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.>>>>  

Portfel zamówień Grupy ZUE ma obecnie wartość ok. 683 mln zł, przy czym po wyborze przez zamawiających ofert złożonych jako najkorzystniejsze i podpisaniu na nie umów wartość portfela grupy wzrośnie do ok. 1 140 mln zł, podało ZUE.>>>>  

Marvipol  

Przychody Marvipolu w segmencie motoryzacyjnym, rozumiane jako wartość sprzedaży netto samochodów sprzedanych do dealerów spoza grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego, wzrosły o 57% r/r w okresie styczeń-październiku br. do 400,4 mln zł, podała spółka. W samym październiku sprzedaż osiągnęła 45,9 mln zł (+60% r/r). >>>> 

Emperia Holding 

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w październiku wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 202 mln zł - były one o ok. 11,3% wyższe niż przed rokiem, podała spółka. >>>>  

CDRL 

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły w październiku br. o 21% r/r i wyniosły 14,68 mln zł, podała spółka. Narastająco od początku roku polskie sklepy Coccodrillo osiągnęły 114,34 mln zł przychodów, czyli 14% więcej niż rok wcześniej.>>>>  

Alumetal 

Alumetal odnotował 18,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 27,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Alumetal spodziewa się, że przyszłoroczny capex wyniesie - wg przybliżonych szacunków - ok. 50 mln zł, wobec spodziewanych stukilkunastu milionów złotych w tym roku, poinformowali członkowie zarządu. Główną inwestycją w 2017 r. będzie kontynuacja rozbudowy zakładu spółki w Gorzycach na terenie Tarnobrzeskiej SSE.>>>>  

Po wynikach za 9 miesięcy br. Alumetal jest optymistycznie nastawiony co do możliwości realizacji finansowych celów niezbędnych do uruchomienia trzeciej transzy opcji menadżerskiej - wzrostu EBITDA i zysku netto na akcję o co najmniej 10%, poinformował prezes Szymon Adamczyk.>>>> 

Ronson 

Obligacje serii Q spółki Ronson Europe o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł będą notowane na Catalyst od poniedziałku, 7 listopada, podała giełda.>>>> 

MOL 

MOL odnotował 68,84 mln HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 90,73 mln HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

MOL podniósł prognozę "czystego" zysku EBITDA na rok bieżący do ok. 2,2 mld USD z oczekiwanych wcześniej ponad 2 mld USD, podała spółka.>>>> 

PCC Rokita  

PCC Rokita odnotował 30,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 25,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Archicom  

Jagodno 5 - spółka zależna Archicomu - zawarła umowę na zakup nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 3,8 ha, zlokalizowanej w dzielnicy Wrocław Krzyki za 18,79 mln zł netto, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, podał Archicom.>>>>  

Hubstyle 

Hubstyle odnotował 0,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2016 r. wobec 0,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

JHM Development 

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 15 lokali we wrześniu 2016 r., w tym 14 mieszkań i 1 garaż, podała spółka. Na 31 października spółka posiadała 189 zawartych umów przedwstępnych/ deweloperskich, w tym na: mieszkania - 124 , garaże - 65.>>>>  

Awbud 

 Awbud podpisała umowę z P.A. Nova, generalnym wykonawcą budowy nowego sklepu IKEA w Lublinie, poinformowała spółka. Awbud odpowiedzialny będzie za wykonanie specjalistycznych prac żelbetowych związanych z budową sklepu oraz przynależnego do niego parkingu o wartości około 8,5 mln zł, podano również.>>>>  

Elektrotim  

Zeus z grupy Elektrotimu zawarł dwie umowy o łącznej wartości 12,09 mln zł brutto ze Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej, w imieniu i na rzecz którego działa dyrektor instytucji gospodarki budżetowej pod firmą: "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", poinformowała spółka.>>>> 

Banku BPH, Alior Bank 

Z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. 4 listopada, nastąpiło prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, obejmującą jego podstawową działalność, bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI. Wszystkie pozostałe produkty dla klientów indywidualnych oraz produkty dla klientów biznesowych zostały przeniesione do Alior Banku, a ich posiadacze zostali klientami Alior Banku, podał bank. Połączenie operacyjne zaplanowane jest do 31 marca 2017 roku.>>>>  

Vistal Gdynia

Oferta konsorcjum Vistal Gdynia i HAK Entreprenør AS o wartości 158,5 mln zł (332,6 mln NOK netto) na budowę nowego mostu Tana Bru w Norwegii została wybrana jako najkorzystniejsza, podała spółka.>>>> 

Sare 

Sare szacuje skonsolidowane przychody netto za III kwartał 2016 r. na poziomie 10,23 mln zł, a wynik finansowy netto w tym okresie na 0,61 mln zł, podała spółka.>>>>