"Za układem opowiedziało się większość wierzycieli których wierzytelności nie przekraczały 1 000000,- zł, jak i grupę wierzycieli, których wierzytelności wynoszą co najmniej 1 000 000,- zł, co oznacza, że zgromadzenie wierzycieli przyjęło zaproponowane warunki układu, a w szczególności wysokość dokonanych redukcji wierzytelności wraz z terminami ich spłaty" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie na 15 grudnia 2016 roku wyznaczony został termin następnego zgromadzenia wierzycieli spółki MNI Premium, podano również.

Lark.pl S.A. jest holdingiem skupiającym podmioty działające w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego, elektroniki użytkowej, mediów telewizyjnych oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych, zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C), jak i partnerów biznesowych (rynek B2B). Na koniec 2015 roku w skład grupy kapitałowej Lark.pl wchodziły następujące podmioty: Lark.pl S.A., Lark Europe S.A., Telestar S.A., Scientific Services Sp. z o.o., MNI Premium S.A. w upadłości układowej, EL2 Sp. z o.o., Navigo Sp. z o.o., oraz podmioty nie objęte konsolidacją - Ramtel Sp. z o.o. i Senise Sp. z o.o.

(ISBnews)