Gobarto odnotowało 6,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,3 mln zł wobec 2,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,17 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 379,39 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 14,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,75 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 064,02 mln zł w porównaniu z 1 087,66 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 38,18 mln zł wobec 30,33 mln zł zysku rok wcześniej.

"W czasie III kwartału br. ceny skupu żywca utrzymywały się na wysokim poziomie, nie spadając poniżej poziomu 5,20 zł za kg. To istotnie więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy ceny skupu oscylowały wokół poziomu 4,50 zł za kg. W efekcie poprawiła się opłacalność produkcji trzody chlewnej, ale bez większego przełożenia na stan pogłowia trzody chlewnej. Według stanu na czerwiec 2016 r., liczyło ono 10 239,4 sztuk, czyli o 12% mniej niż przed rokiem. Wynik jest też tylko nieznacznie lepszy od notowanego w marcu br., co oznaczać może długoterminową stabilizację stanu pogłowia na niskim poziomie ok. 10 mln sztuk w porównaniu do rekordowych od czasu akcesji do UE 18,2 mln sztuk, uzyskanych w marcu 2006 r." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W ostatnich kwartałach sytuacja na rynku mięsnym nie zmieniła się. Nadal dominujące znaczenie dla kondycji spółek mięsnych ma rosyjskie embargo na produkty pochodzące z krajów Unii Europejskiej oraz zamknięcie dostępu do rynków azjatyckich, podkreśliła spółka.

"Utrzymaliśmy poziom przychodów sprzed roku, jednocześnie obniżając istotnie poziom kosztów. W efekcie zysk netto wypracowany w samym tylko III kwartale był zbliżony do osiągniętego w całym pierwszym półroczu, co w obecnych warunkach rynkowych uznać należy za sukces. Zamierzamy utrwalić ten model biznesowy i dalej optymalizować działalność w celu poprawienia naszej rentowności" - skomentował prezes Gobarto Dariusz Formela, cytowany w komunikacie.

"Trzeci kwartał był również udany pod względem optymalizacji kosztów finansowania działalności. W ciągu roku obniżyliśmy dług netto o 13% i dług odsetkowy o ponad 6%, co zaowocowało wyraźnym spadkiem kosztów finansowych oraz wskaźnika dług netto/ EBITDA" - dodał wiceprezes i dyrektor finansowy Gobarto Rafał Oleszak, cytowany w komunikacie.

Dług netto/ EBITDA wyniósł 2,89x za 9 miesięcy br. wobec 4,18x rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 5,23 mln zł wobec 4,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Koncern Mięsny Duda, obecnie Gobarto, to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)