"Wynik prowizyjny to jest coś, o co nadal będziemy walczyli. Udało nam się już zahamować trend spadkowy i myślę, że można liczyć na to, iż ten wynik będziemy skutecznie podnosili. To jeden z naszych celów strategicznych na IV kwartał i cały 2017 rok. Podniesienie tego wyniku o 20 mln zł kwartalnie jest możliwe" - powiedział Sobieraj podczas telekonferencji.

Wynik z opłat i prowizji Alior Banku wyniósł 76 mln zł w III kw. i nie zmienił się w skali kwartału oraz był niższy o 13 mln zł w porównaniu z wynikiem za III kw. 2015 r.

Sobieraj poinformował, że oczekuje dobrego czwartego kwartału, który ze względu na pewną sezonowość tradycyjnie w bankowości jest najlepszy w całym roku.

"Na pewno nie spodziewamy się, by czwarty kwartał był w jakikolwiek sposób słabszy od trzeciego" - podkreślił prezes.

Alior Bank odnotował 86,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 90,99 mln zł zysku rok wcześniej. W I-III kw. 2016 r. bank miał 248,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 270,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)