"Operacja [podział Banku BPH ] zakończyła się wielkim sukcesem, miesiąc przed planowanym terminem. Uprawdopodabnia się czas fuzji operacyjnej, zaplanowanej na koniec marca 2017 r. Nie będziemy czekać, by część synergii kosztowych realizować w 2018 i 2019 roku. Będziemy robić pewne reorganizacje już w 2017 roku" - powiedział Sobieraj podczas telekonferencji.

"Nie należy spodziewać się jakiejś kwartalnej kumulacji kosztów w 2017 roku. Spodziewałbym się natomiast mniejszych kosztów integracji w IV kw. On będzie już pod tym względem spokojniejszy" - dodał prezes.

Bank poinformował dziś w prezentacji, że zaktualizował koszty integracji z wydzieloną częścią Banku BPH i będą one niższe o 150 mln zł od planowanych kosztów w wysokości 500 mln zł.

Największa zmiana dotyczy kosztów, które zostaną poniesione w 2017 roku. Według nowego planu, sięgną one 328 mln zł wobec 447 mln zł zakładanych wcześniej. W bieżącym roku koszty wyniosą 53 mln zł, tj. o 1 mln zł mniej od planu.

W zaktualizowanym planie bank nie będzie ponosił kosztów integracji w 2018 i 2019 roku. Dotychczasowy zakładał 179 mln zł w 2018 roku i 89 mln zł w 2019 r.

"Czujemy się komfortowo z przyspieszeniem tego planu. Ponieśliśmy już ponad 20 mln zł kosztów integracji w tym roku" - wskazał Sobieraj.

Alior podał również, że planowane synergie nie zmieniają się i wyniosą 460 mln zł do 2019 r.

4 listopada br. nastąpiło prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, obejmującą jego podstawową działalność, bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)