Zysk operacyjny wyniósł 8,4 mln zł wobec 5,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 191,51 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 176,39 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 15,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 544,39 mln zł w porównaniu z 522,55 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 14,75 mln zł wobec 15,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Pekaes S.A. jest jedną z najstarszych polskich firm transportowych. Jej oferta obejmuje usługi spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg usług w ramach zarządzania łańcuchem dostaw. Od 2004 akcje spółki są notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 706 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)