Strata operacyjna wyniosła 32,79 mln zł wobec 18,6 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 124,65 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 154,04 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 81,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 75,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 694,99 mln zł w porównaniu z 672,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 110,05 mln zł wobec 125,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z trzech zakładów produkcyjnych: EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie o łącznej mocy elektrycznej 363 MWe i cieplnej 1083,2 MWt.

(ISBnews)