Zysk operacyjny wyniósł 12,66 mln euro wobec 13,99 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 68,7 mln euro w III kw. 2016 r. wobec 73,81 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 78,62 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 27,04 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 216,48 mln euro w porównaniu z 200,12 mln euro rok wcześniej.

Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)