"Prognoza oparta jest na założeniu wzrostu rynku hurtu aptecznego o 1-3% w 2016 roku. […] Zarząd Neuca S.A. podtrzymuje powyższą prognozę finansową" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Po trzech kwartałach 2016 r. Neuca miała 84,2 mln zł zysku netto i zrealizowała tym samym 77% prognozy finansowej, podano także.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2015 r. wyniósł 29%.

(ISBnews)